AdobeStock_116853014.jpeg
zenklas_2015 04 13.jpg

Didelio našumo fermentų, skirtų žmogaus pieno oligosacharidų sintezei, atrankos sistemos kūrimas

Žmogaus pienas pripažįstamas ne tik maistu, bet ir vaistu bei puikia profilaktine priemone, apsaugančia kūdikius nuo daugybės ligų. Žmogaus pienas susideda iš įvairių ir sudėtingų junginių, kuriuos sudaro maistinės ir bio-aktyviosios medžiagos, gyvybiškai svarbios ką tik gimusiam kūdikiui. Žmogaus pieną taip pat sudaro sąlyginai didelis kiekis oligosacharidų, kitaip dar žinomų, kaip Žmogaus pieno oligosacahridais (ŽPO). Projekto metu kuriama unikali technologija, skirta ŽPO sintezei vykdyti, taip išsprendžiant šiuo metu rinkoje egzistuojančius trūkumus. Naujos kartos technologija sudarytų prielaidas gaminti kokybiškai geresnius fermentų pagrindu sudarytus ŽPO produktus.

Projekto tikslas – sukurti technologiją, leidžiančią kurti komerciškai pritaikomus fermentus ŽPO sintezei vykdyti. Kuriama technologija yra sudaryta iš dviejų dalių: 1) Dirbtinio intelekto algoritmų rinkinio skirto tikslinių fermentų dizainui, 2) Didelio našumo mikroskysčių technologijų pagrindo glikozidazių atrankos sistemos. 

Įvykdžius projekte numatytas MTEP veiklas, nauja technologija leis sumažintomis sąnaudomis atlikti ŽPO sintezę, taip išgaunant rinkoje paklausius fermentus. Kartu sukurta technologija padėtų ne tik išspręsti šioje srityje egzistuojančias paklausos problemas, bet taip pat sukurtų naują terpę įvairių produktų ir paslaugų teikimui, kūrimui ir optimizavimui. 

Projektas įgyvendinamas su partneriu UAB “Droplet Genomics”.

Bendra projekto vykdymo trukmė – 24 mėnesiai. Projekto biudžetas, skirtas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymui (bendra projekto vertė), sudaro 1.555.844,62 Eur.

Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0052 „Didelio našumo atrankos sistemos efektyviam glikozidazių kūrimui“ išlaidos finansuojamos 2014-2020 m. Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Įgyvendinami projektai